Connect with us

General

Comunicado integro Comisión de Fiestas de Santa Cruz

Publicado

en

Comunicado integro Comisión de Fiestas de Santa Cruz

COMUNICADO DA COMISIÓN DE FESTAS DE SANTA CRUZ  ANTE OS GRAVES PROBLEMAS DE SEGURIDADE E  COOPERACIÓN MUNICIPAL SUFRIDOS DURANTE A  CELEBRACIÓN DAS FESTAS DE AGOSTO DO 2023. 

27 de agosto do 2023, 

Estimados veciños e veciñas de Santa Cruz; 

Ante os titulares, declaracións e versións incorrectas do acontecido nas festas de Santa  Cruz, vémonos obrigados a redactar este comunicado para evitar que a nosa reputación se  vexa manchada. Cremos ademais que a veciñanza do noso pobo, que leva toda a semana  demostrándonos o seu apoio incondicional, ten dereito a coñecer toda a verdade. 

Comezamos este comunicado lamentando profundamente os feitos acontecidos nas  noites do venres e martes no noso pobo. Durante estes días dúas pandillas, alleas ao noso concello, citáronse para pelexar durante a celebración das nosas festas. Isto tivo graves  consecuencias e varias persoas do noso pobo resultaron feridas, ademais de sufrir roubos  e insultos. 

Advertisement

A nosa primeira mensaxe é de ánimo e apoio ás familias afectadas e a todas aquelas  persoas que tiveron que vivir momentos moi tensos ao verse rodeadas destes individuos,  equipados con armas brancas (bates de béisbol, botellas e navallas), mentres desfrutaban  dunha noite cos seus seres queridos. 

O sentimento que nos invade nestes días é de tristeza e rabia porque todo o acontecido  puido ser evitado cunha correcta atención ao noso evento por parte das autoridades  municipais. Este ano non foi diferente a outros en afluencia ou repercusión, pero o trato  que se lle deu foi moi distinto. 

A comisión de festas 

Todos os membrxs do equipo da Comisión de Festas de Santa Cruz traballan como  voluntarixs durante todo o mes de agosto, sen recibir ningunha remuneración económica.  Somos un grupo de amigxs que durante o verán renunciamos ás nosas vacacións para  traballar unidxs polo noso pobo. Algúns colaboradorxs que viven lonxe de Santa Cruz  durante o inverno pagan incluso pola súa conta longas viaxes para estar con nós e traballar  por e para Santa Cruz. 

Todas as actividades que forman parte do cartel das Festas de Santa Cruz, dende os fogos  de artificio aos concertos e pasando polos arcos de iluminación das estradas, carpas,  escenarios ou os pertinentes seguros de responsabilidade civil son custeadas  integramente pola Comisión de Festas de Santa Cruz. Esta comisión de festas non recibe  subvencións económicas de ningunha institución gobernamental municipal, autonómica  ou doutro tipo. 

Advertisement

Nestas festas do ano 2023 non acudiron as orquestras que o Sr. Alcalde considera,  segundo o seu propio xuízo, conflitivas. Ideouse un programa para tódolos públicos e  gustos que foi presentado ao Sr. Alcalde o día 17 de xullo.

Colaboración do Concello de Oleiros 

A colaboración do Concello de Oleiros en ningún caso é económica, trátase dun préstamo  de material e medios. O material componse de 40 taboleiros cos seus cabaletes, 40 vallas  baixas, 4 baños portátiles, varias tarimas de madeira e un vertedoiro, así como o  subministro de auga. O resto do material disposto na praza é alugado pola comisión de  festas, como son as vallas altas de seguridade, casetas de obra, vallas antipánico para  concertos, carpas e diverso material que fomos adquirindo con todo o noso esforzo  durante estes anos como parrillas ou material de cociña e limpeza. O consumo eléctrico é  tamén asumido pola comisión de festas. 

Este ano 2023 solicitamos 15 baños portátiles e rogámoslle ao Sr. Alcalde nunha reunión o  día 17 de xullo que se nos comunicase coa maior antelación posible cantos baños poderían  conseguirnos para ter marxe a alugar pola nosa conta os demais baños necesarios. Tres  días antes do inicio da festa comunicóusenos que só contaríamos, un ano máis, con 4  baños portátiles e sen marxe de tempo para adquirir algúns máis pola nosa conta. 

En canto a medios, solicítase o apoio da Policía Local e Protección Civil nas dúas  procesións e durante o espectáculo pirotécnico. Por outro lado, a través do Consorcio das  Mariñas, obtemos 30 contedores de lixo, un contedor de papel e dous iglús de vidro.  Ademais, o Concello de Oleiros responsabilízase das tarefas de limpeza da praza nas  mañás posteriores a cada día do evento. 

Advertisement

Supervisión municipal e puntos críticos 

É habitual que nas semanas previas á celebración das festas algún responsable municipal  visite o pobo para identificar problemáticas de cara á seguridade da festa como rotura de  baldosas, situación de cadros eléctricos e mantemento xeral da zona. 

Este ano 2023 só se recibiu á responsable de residuos coa que se tomaron decisións de  mutuo acordo para facilitar os traballos dos equipos de limpeza e de separación de  residuos. Sen embargo, non houbo reparacións de ningún tipo. A última hora, na reunión  mantida co Sr. Alcalde o luns 14 de agosto identificouse o lugar con más risco, na zona da  ponte sobre o río, fronte ao hotel Noa. Sería o mércores 16 de agosto cando os albaneis  municipais realizaron unha reparación de urxencia nesa zona. 

Ningún responsable municipal revisou, nin auditou, nin condicionou os traballos levados a  cabo pola empresa de instalacións eléctricas contratada pola comisión de festas. Este ano  os servizos de emerxencia non tiñan coñecemento da situación, estado ou accesos dos  cadros eléctricos en caso de emerxencia. 

A supervisión municipal, de terse levado a cabo, tería evitado que un cadro eléctrico fose  colocado no Monumento de Federico García Lorca, que, aínda que non sufría nin sufriu  ningún dano por este motivo, a súa instalación nese lugar non foi adecuada e pedimos  desculpas polo suceso. Pese a todo, resúltanos curioso que ningunha autoridade  municipal decatarase disto ata a mañá do martes 22 de agosto. Unha vez detectada esta  anomalía por parte do Sr. Alcalde, este dirixiuse a viva voz a un membro da directiva da Comisión de Festas de Santa Cruz que descargaba material para a barra na Praza Esther  Pita, proferíndolle berros e improperios ante a mirada de decenas de veciños.

Advertisement

Sobre o porto de Santa Cruz: Tense coñecemento do seu mal estado e de que está  prohibido o acceso con vehículos. A entidade responsable, Portos de Galicia, cortou o  acceso para impedir o paso de persoas e vehículos. Na reunión do luns 14 de agosto  infórmase ao Sr. Alcalde de que o Plan de Seguridade redactado pola comisión de festas  para o espectáculo pirotécnico restrinxe esa zona para a visualización para eliminar o risco  de derrubamento pola carga do público enriba do mesmo. 

Venres 18 de agosto 

Neste día prodúcense os primeiros altercados. A celebración do Xacobebo tivo lugar  durante a mañá e a tarde do venres cunha participación similar á edición anterior. A  xornada transcorreu sen incidencias ata que ao redor das 12 da noite, un grupo de  individuos que nada tiñan que ver cos participantes do Xacobebo entra correndo na Praza  do Castelo dende a Rúa do Repicho e agrede brutalmente a varios individuos con armas  brancas. 5 membros da Comisión de Festas de Santa Cruz desprázanse a zona coincidindo  coa chegada dos efectivos da Policía Local aos que se ofrece axuda mentres tentan  identificar aos agresores. Na Praza do Castelo non se identifica público participante no  Xacobebo, que se atopaba na Praza Esther Pita desfrutando do fin de festa e cun  comportamento exemplar. 

O primeiro día das festas é un dos de maior afluencia. Nas edicións anteriores adoitan estar  presentes entre 10 e 15 Policías Locais. Este ano o dispositivo era de 5 gardas. 

Domingo 20 de agosto 

Advertisement

O domingo, o Ramo sube en procesión dende a casa da familia que o obtivo o ano anterior  ata a igrexa de Liáns e, despois de misa, diríxese en procesión cara a casa da familia que o  terá no ano en curso. Dado o longo traxecto e o estreito da estrada, nas edicións anteriores  sempre se contou co apoio da Policía Local ou de Protección Civil, pero este ano esta  colaboración non existiu e a comisión de festas tivo que asumir a seguridade deste evento. 

Con máis de 300 participantes, a dificultade de superar unha curva pechada e sen  visibilidade chegando a igrexa de Liáns e varios tramos nos que e necesario invadir a  estrada; un membro da comisión de festas equipado cun chaleco reflectante e correndo  de cruce en cruce foi o único medio de seguridade durante os case 2 km ata a igrexa de  Liáns. A colaboración de seguridade foi solicitada ao Concello de Oleiros mediante rexistro  electrónico o día 29 de xullo coas seguintes indicacións: 

“Día do Ramo: A procesión sae da Igrexa Nova de Santa Cruz (Rúa Daniel Castelao) ás 12:30  do día 20 de agosto con dirección Igrexa de Lians. A misa terá lugar ás 13:15 calculándose  a saída en procesión ás 14:30 con dirección Rúa dos Caraveis” 

Martes 22 de agosto 

Tal e como vimos explicando non existiu supervisión municipal nos días previos ao evento e o Concello de Oleiros tiña pleno descoñecemento sobre toda instalación eléctrica  instalada que non fose o boletín eléctrico e os trámites legais obrigatorios que levou a cabo  a comisión de festas dos que ademais asume o custo.

Advertisement

12:30 horas: Aténdese unha chamada do Sr. Alcalde que, de forma maleducada e  vociferando, ordena a retirada inmediata dun cadro eléctrico situado na parte traseira do  momumento de Federico García Lorca. Transmítese a orde á empresa de instalacións  eléctricas e infórmase ao Sr. Alcalde a través da súa secretaria. Esta empresa está facendo  traballos noutro municipio e informa que chegará pola tarde para realizar o cambio. 

18:00 horas: O Sr. Alcalde aparece na Praza Esther Pita e, de novo, de forma maleducada e  vociferando, ordena a un membro da directiva da Comisión de Festas de Santa Cruz que se  atopaba traballando retirar o cadro chegando a ameazar con que o fará el mesmo se non  se realiza o cambio inmediatamente. 20 minutos despois un operario municipal procede á  retirada e entrega á comisión o cadro. 5 minutos máis tarde vólvese a instalar detrás de un  dos postos de venta ambulante. Todo isto coincide coa chegada da empresa de  instalacións eléctricas ao lugar. 

Pola noite, tal e como explicábamos tamén sobre o venres da festa, en edicións anteriores  adoitan estar presentes entre 10 e 15 Policías Locais. Este ano o dispositivo foi de 5 gardas.  Ademais, contábase con dous membros de Emerxencias Oleiros e tamén con voluntarios  de Protección Civil. 

00:00 Pelexa na Praza Esther Pita: Prodúcese un altercado con bates e botellas ao oeste  da carpa, na zona das gradas, onde había familias completas con nenos e nenas e persoas  de idade avanzada. Membros da comisión de festas axudados por veciños paran a agresión  e perseguen aos autores da agresión ata levalos fóra da Praza. A Policía Local non se  presenta no interior da Praza Esther Pita, ao igual que nos outros 4 días. Outros membros  da Comisión acoden a buscar ao dispositivo da Policía Local na zona azul do Parque Luis  Seoane, pero non os localiza. Varios grupos de veciñxs achéganse á barra da Praza Esther  Pita para comentar que non conseguen contactar coa Policía Local. 

00:10 Chamada á Policía Local de 33 segundos: Non se localiza ao cabo responsable nin  aos gardas, o único garda localizable nese momento estaba na Praza do Castelo onde o  público xa tiña invadido o espazo acoutado e a praia e atopábase nun estado de  nerviosismo evidente. Chámase telefonicamente á Policía Local para localizar ao cabo e  poder ter unha conversa con mesmo para avaliar a situación. 

Advertisement

00.30 Horario previsto para lanzamento: Non se procede ao lanzamento por dous  motivos: 

  1. Invasión de zonas de seguridade: A praia, a zona do porto con risco de derrubes e  o espazo destinado para vehículos de emerxencia atopábanse cheos de persoas. 
  2. Falta de medios: Non se localiza á Policía Local que é moi necesaria no caso de  haber algún accidente ou incidente no lanzamento. Ademais, os vehículos de  emerxencias estaban rodeados de persoas e non podían mobilizarse con axilidade  no caso de producirse algún incendio. 

Toda esta colaboración, habitual nas demais edicións, non se produciu este ano pese a ser  solicitada por rexistro electrónico o día 29 de xullo. 

00:30 Chamada á Policía Local de 21 segundos: Inténtase de novo localizar ao dispositivo  policial.

Procédese a despexar a praia e a rampla de acceso da Praza do Castelo de público por  parte dos colaboradores da comisión de festas. Un cometido que non deberíamos levar a  cabo porque poñemos en risco a nosa propia seguridade e non todas as persoas podían  entender esta petición. Ademais de non ter nós, dende a comisión de festas, ningunha  autoridade para dar este tipo de ordes. 

00:41 Chamada a Emerxencias Oleiros de 60 segundos: Verifícase que a zona de  seguridade marítima (había unha embarcación de emerxencias no mar) está libre doutras  embarcacións. 

00:50 Lanzamento: Procédese ao lanzamento pese a que a zona de vehículos estaba  invadida, a rampla do porto tamén e non había contacto co responsable da Policía Local.  Consideramos esta decisión moi acertada porque foi a forma de dispersar ás persoas da  forma máis rápida, facilitando a tarefa na que estaban inmersos os gardas: localizar ás  persoas que participaron no altercado. 

Advertisement

01:05 Finalización do espectáculo pirotécnico: A continuación, ten lugar unha primeira  reunión da Directiva da Comisión de Festas para a toma de decisións. A praza estaba  totalmente chea de público e non tiñamos a seguridade de que as pandillas foran  desaloxadas. O risco dunha nova pelexa na praza, coas familias aínda presentes e con  posibilidade de feridos fainos tomar a decisión de finalizar o evento. 

01:30 Decisión de finalizar a verbena por no cumprirse as condicións de seguridade  necesarias: A continuación, establécese un protocolo a seguir en canto se realice o  anuncio de finalización do evento para protexer ás persoas colaboradoras do público que  podía non entender a solución. Cos máis de 60 colaboradores, realízase unha cadea  humana para baleirar toda a barra, apagar todas as luces e desconectar o son.  

01:58 Chamada á Policía Local de 17 segundos: Comunícaselles a finalización da  verbena por considerar que non se estaban mantendo as condicións de seguridade. 

02:00 Dende o escenario da orquestra comunícase a decisión: A colaboración do  público foi total e absoluta. 

Conclusións 

Advertisement
  • Queremos enviar todo o noso apoio ás familias afectadas polas agresións que  tiveron lugar nas festas de Santa Cruz. Emprazamos a todas as familias afectadas  a contactar con nós para tomar as decisións que consideren oportunas. 
  • Consideramos que se puxo en perigo a seguridade das persoas asistentes ao  evento e de toda a veciñanza de Santa Cruz por decisións que entendemos  neglixentes por parte do goberno municipal polo que poñemos estes feitos en  coñecemento da cidadanía e das institucións pertinentes. 
  • Cremos que os membros da Policía Local estaban totalmente desbordados por  contar cun número ridículo de efectivos. Estamos moi agradecidos coa súa labor e  consideramos que foron unhas vítimas máis dunha xestión neglixente por parte das  autoridades municipais.
  • Esiximos as desculpas pertinentes por parte da corporación municipal do Concello  de Oleiros ante todos os erros, desatención e falta de medios. Pedimos tamén as  desculpas pertinentes do Sr. Alcalde polas continuas faltas de ríspeto, mentiras e  titulares nesgados que so danan a un grupo de amigos que traballa  desinteresadamente polo seu pobo. 
  • Queremos enviar o noso agradecemento aos miles de persoas que durante estes días nos mostraron o seu apoio persoalmente ou a través das redes sociais. Sen  vós, as festas non serían posibles. Grazas a todos. 
  • Por último, queremos anunciar que se o Concello de Oleiros non mellora  substancialmente as condicións de seguridade e cooperación de cara ao vindeiro  verán, a Comisión de Festas de Santa Cruz non poderá seguir coa organización  deste evento. Estamos dispostos a traballar 18 horas ao día, a renunciar ás  vacacións e as horas de sono, pero non debemos nin podemos encargarnos da  seguridade deste xeito.
Continuar leyendo
Advertisement Diseño web Coruña spot_img
Clica para comentar

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Eventos

La gran sorpresa del año: Coldplay actuará en la Playa de Santa Cristina en junio

Publicado

en

Ha saltado una bomba, y de las buenas. Ha llegado una noticia que pocos esperábamos: Coldplay, una de las bandas más icónicas del mundo, está lista para desatar una verdadera fiesta en la playa de Santa Cristina, y ya sabemos las fechas: 22, 23 y 25 de julio de 2024. ¡Agenden esas fechas en sus calendarios, porque esto promete ser una experiencia inolvidable!

Coldplay, la gigante del pop mundial, ha vuelto a sorprender a sus seguidores con una serie de conciertos que incluyen una actuación en la hermosa playa de Santa Cristina. ¿Puede haber un escenario más idílico? Es difícil de imaginar. La banda británica ha estado marcando hitos en la música pop durante años, y esta parada en Galicia es un testimonio de su grandeza.

Coldplay Galicia

Así se ven las fechas en la web oficial de Coldplay

 


🎉 ¡SORPRESA, LECTORES DE INFOLEIROS! 🎉

¡Tenemos que confesarlo! Esta noticia es sólo una broma para celebrar el Día de los Santos Inocentes. 😅 ¡Esperamos que hayáis caído en la trampa y os la hayáis tomado con humor! ¡Gracias por ser tan geniales y comprensivos! 🙌😄 #DíaDeLosSantosInocentes  #GraciasPorLaComprensión


 

Advertisement

¿Por qué Galicia y por qué Oleiros?

¿Qué puede haber detrás de la elección de Galicia, específicamente A Coruña, como uno de los destinos para su gira? Algunos rumores sugieren que la amistad entre la banda y Marta Ortega, presidenta no ejecutiva del grupo Inditex, podría haber jugado un papel importante en esta elección. Recordemos que Chris Martin, el carismático líder de Coldplay, ya hizo historia al actuar en la boda de Marta Ortega y Carlos Torretta en 2018. La conexión entre la banda y la región parece ser sólida.

El último antecedente en España, Barcelona 2023

Lo de Coldplay en Barcelona en 2023 ha dejado en ridículo a récords históricos y grandes giras de los Rolling Stone, The Beatles, o Elvis. La banda de Chris Martin agotó las 200.000 entradas para cuatro conciertos en el Estadio Olímpico en menos de 6 horas.

Sólo en Barcelona podrían haber llenado decenas de veces el estadio, con lista de espera (para comprar hasta 6 entradas) de más de 2 millones de personas. Hay estimaciones que dicen que podrían haber llegado tranquilamente a vender entre 1,5 y 2 millones de entradas. Otros dicen que podrían haber superado sin problema los 50 conciertos.

 

La Playa de Santa Cristina ya fue escenario de conciertos épicos

La playa de Santa Cristina, ya conocida por ser un escenario de conciertos épicos, se prepara para recibir a Coldplay en 2024. Recordemos que la playa fue el lugar del concierto del fin del milenio, que atrajo a más de 165,000 asistentes en 2004, convirtiéndose en el mayor evento musical en la historia de Galicia. Esa noche, artistas como Mike Oldfield, The Corrs y Luar Na Lubre hicieron historia en ese mismo escenario. Ahora, Coldplay se prepara para continuar esa tradición de conciertos épicos en la playa de Santa Cristina.

Advertisement

Coldplay cuenta con la mejor puesta en escena de la actualidad

Los conciertos de Coldplay son sin duda el mejor espectáculo musical del mundo en la actualidad.  Con su mezcla de luces deslumbrantes, efectos visuales asombrosos y un sonido que te eriza la piel, ofrecen un espectáculo musical que realmente supera las expectativas.

Coldplay se caracteriza por dejar momentos icónicos en sus conciertos. La banda de Chris Martin ha comprendido perfectamente el sentido de los tiempos y ha sabido combinar en un acontecimiento cultural que es puro entretenimiento la mezcla de estímulos visuales y sonoros propios de una sociedad tan audiovisual como la contemporánea.

Sus canciones, con una dimensión épica que no cabe en ningún comedor doméstico, encajan perfectamente en un ambiente donde miles de personas comparten la euforia desbordante. Esta es la esencia de los conciertos de Coldplay: épica, luces y sonido que te transportan a un mundo de emociones inigualables.

Advertisement

Coldplay es conocida por su capacidad para conectar con el público y brindar actuaciones llenas de energía y emoción. Con una trayectoria repleta de éxitos, desde «Yellow» hasta «Fix You» y «Viva la Vida», la banda británica tiene un repertorio impresionante que promete hacer vibrar a la audiencia. La combinación de la música de Coldplay con el sonido de las olas del mar y la brisa marina creará un ambiente mágico que ningún fanático querrá perderse.

El concierto de Coldplay en Santa Cristina en 2024 también se presenta como una ocasión para promover la sostenibilidad y la protección del medio ambiente. La banda ha sido una defensora de estas causas, y es probable que utilice esta plataforma para destacar la importancia de cuidar nuestro planeta.

Entradas y plazas reservadas para oleirenses

Aún no se han desvelado los precios y condiciones para ver Coldplay en Oleiros, ya que la venta aún se encuentra bloqueada y no hay información al respecto.

Lo único que se ha filtrado, es que es muy probable que se reserven plazas para todos los oleirenses, empadronados con más de 2 años de antigüedad, cuenten con acceso preferente o plazas especialmente reservadas. Incluso se habla de que el precio de las entradas sea reducido.

Fuentes (extraoficiales) consultadas al Concello de Oleiros, nos indican que posiblemente esas 3 noches sea cerrado todo el perímetro de la playa y zona de Santa Cristina, con varias zonas perimetrales, a las que sólo podrán acceder vecinos y gente con entradas. Obviamente, a la zona del concierto, sólo podrán pasar gente con entrada. La zona marítima también será cerrada, salvo barcos con autorización.

Advertisement

Otro detalle a tener en cuenta, es que tanto en la webs del hoteles como en paginas como Booking, no hay habitaciones disponibles en los hoteles de Santa Cristina esas noches. Desconocemos si han sido bloqueadas por los propios hoteles o por otras razones.

El concierto que nadie esperaba en 2024

En resumen, Coldplay está a punto de tomar la hermosa playa de Santa Cristina con su música inigualable, y las expectativas están por las nubes. No hay duda de que este será uno de los eventos más esperados del próximo verano en España, y nadie querrá perderse la oportunidad de vivir esta experiencia única. ¡Prepárense para una noche mágica y llena de energía junto al mar con Coldplay!

 

 

 

Advertisement

 

 

Continuar leyendo

General

Los reyes Magos llegarán a Santa Cruz el 4 de enero

Publicado

en

reyes magos oleiros

Santa Cruz, en concreto el Centro Cívico de Santa Cruz, recibirá la presencia de las Majestades de Oriente los Reyes Magos.

Esta actividad, organizada por al AVV Santaia de Santa Cruz, se celebrará el 4 de Enero a las 17.00 en el Centro Cívico de Santa Cruz. Tal y como informan, habrá chocolate y roscón para todos los que se acerquen. Obviamente, quienes quieran entregarle la carta, que la lleven consigo 😉

 

 

Continuar leyendo

General

Un paseo por la senda de Nos, que ya está abierta

Publicado

en

La senda del rego de San Pedro

Hoy tuvimos la oportunidad de recorrer la nueva senda de San Pedro de Nós. Desde hace algunos días, las vallas que prohibían el paso han desaparecido, aunque ya hace meses que nadie las respetaba. Decir que la senda aún no ha sido inaugurada. De hecho, en muchos tramos todavía se aprecian indicios de que no está completamente terminada.

A lo largo de la ruta podemos observar mucha gente paseando y corriendo, algo que el perfil y recorrido de la ruta favorece mucho.

La senda del rego de San Pedro

La senda del rego de San Pedro

La senda del rego de San Pedro

La senda del rego de San Pedro

La senda del rego de San Pedro

La senda del rego de San Pedro

La senda del rego de San Pedro

La senda del rego de San Pedro

La senda del rego de San Pedro

La senda del rego de San Pedro

La senda del rego de San Pedro

 

La senda del rego de San Pedro

Este reciente paseo, con una extensión aproximada de 4 kilómetros, se extiende a lo largo de un camino diseñado para coexistir peatones y ciclistas (con preferencia para peatones), que discurre paralelo al regato de San Pedro desde Iñas hasta el Seixal.  .

A lo largo de la ruta podemos observar la instalación de varios puentes y pasarelas de madera,  además de  tres áreas de descanso. Estas áreas estratégicas se ubican en el cruce de las calles Rúa Estío con Rúa do Faro, entre la urbanización Mesón da Auga y el campo de fútbol de San Pedro, así como junto a la finca de Las Cadenas, cerca de la Rúa Traballo. Estas zonas de descanso contarán con servicios adaptados, aparcabicicletas, fuentes, bancos de material reciclado, mesas de picnic. En el área de los antiguos molinos de carbón y agua, se instalará un dispositivo para el vaciado de autocaravanas, un punto de enganche de agua potable y un estacionamiento con recarga para vehículos eléctricos.

Advertisement

 

Un tramo muy complicado para el peatón

Sin embargo, no todo son aspectos positivos en esta senda; presenta algunas sombras. Un claro ejemplo es el tramo que transcurre por el asfalto de la Rúa Fiandeiras en O Valiño.  Existe un pequeño embudo o estrechamiento que ya en la actualidad un pequeño punto negro para peatones, sobre todo en condiciones de poca visibilidad, ya que no cuenta con iluminación adecuada y los vehículos suelen circular por el centro de estrecha vía, ya que aún lado está directamente el rio sin protección.  Desconocemos si este tramo quedará así, pero si fuese así, va a ser un pequeño lunar en un estupendo proyecto.

Rúa Fiandeiras - Rego de San Pedro

Rúa Fiandeiras - Rego de San Pedro

 

Continuar leyendo

Más leido